Aktualitások - Vekeny09

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktualitások

Szelektív hulladék szállítás az alábbi napokon történik 2017. évben:

Január 20.

Február
17.
Március 1
7.
Április
21.
Május
19.
Június 1
6.
Július
21.
Augusztus 1
8.
Szeptember
15.
Október 2
0.
November 1
7.
December 1
5.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018
Ajánlás vadaszati területek határára

Ajánlás Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei


HIRDETMÉNY


Lakossági fórum kerül megtartásra Vékény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.
(VII. 24.) sz. partnerségi rendelete alapján
A lakossági fórum tárgya: Vékény Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése (TAK)

ideje: 2017.08.09. 17.00 óra
helyszíne: Vékény, Fő út 51. Faluház

A lakossági fórum célja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, hogy az
épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében a település közössége hatékonyan óvja meg környezeti kultúráját és fejlessze azt.
A TAK széleskörű társadalmi bevonással készül, ezért szükséges a lakossági fórum megrendezése a
lakosság, a helyi vállalkozók, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával – ill. mindazokkal, akik a partnerségi megállapodásban meg vannak jelölve.
Fórum témája:
-a település közigazgatási határán belül elkülönülő településrészek feltárása
-ezek egyes arculati jellemzői: pl. előkert, kerítés, homlokzat dísz, tetősík, tetőfedő burkolat anyaga
stb.
-a település építészeti elemeinek összegyűjtése
örökségek, értékek (pl. harangláb, régi iskola épülete)
történeti településrész
természetvédelmi településrész-Tájvédelmi Körzet beépítésre szánt terület és építkezés nem
lehetséges
egyéb településrész pl.: új építésű településrész
-a település zöldfelületi elemeinek összegyűjtése
-javaslat a településképhez illeszkedő építészeti
- és zöldfelületi elemek alkalmazására:
pl. utca növényesítése, út és járda burkolat, ivókutak, hidak.Naptár

  

  

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz